מקום MAKOM בנייה מקום אנרגיה ירוקה חוות אגירה אנרגיה סולארית בילקטריק חשמל

בונים אנרגיה ירוקה

ככל שהעולם מתפתח, אנחנו מבינים יותר ויותר את חשיבותה של שמירה על הסביבה, ועושים ככל שביכולתינו לעבור לאנרגיה כמה שיותר ירוקה ולא מזיקה לסביבה. במדינה כמו ישראל, בו המשאב הגדול ביותר הוא השמש, יש לנו את היכולת לצמצם משמעותית את הזיהום בניצול המשאב הזה.
חוות האגירה נועדו להרחיב את היכולת שלנו לנצל את האנרגיה הסולארית מעבר לשעות השמש והעונת הקיץ השמשית ובכך לאפשר לנו הפחתה ניכרת של זיהום הנוצר עקב ייצור חשמל על ידי פחם.

בונים אנרגיה ירוקה Read More »