fbpx

ממ"דים

קצת על הפרויקט

כחברה שקמה ועובדת באיזור הדרום והעוטף, בנינו ממ"דים רבים לאורך השנים, מכורך המציאות המטורפת של המדינה שלנו. בבניית ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) וממ"מ (מרחב מוגן מוסדי) יש חשיבות גבוהה לביצוע נכון ומדוייק, בכדי להבטיח שבזמן אמת, ובעת הצורך, המרחב המוגן באמת יעשה את עבודתו כראוי והמשתמשים בו יוכלו להכנס בביטחון ולסגור את כל החלונות והדלתות בצורה נוחה ופשוטה. כמו־כן, ישנן מערכות סינון אוויר ואיוורור שונות שיש לקחת בחשבון במהלך התכנון והביצוע של המרחב המוגן.

תקינות הממ"ד והממ"מ

בניית המרחב המוגן כולה מתרחשת לפי התקנים והדרישות של פיקוד העורף. מצביעת פסי הכוונה זוהרים, מערכות טיהור אוויר ובמרחב מוגן מוסדי, גם שירותים.

שאלות נפוצות

ממ"ד הוא מרחב מוגן דירתי ואילו ממ"מ הוא מרחב מוגן מוסדי. ממ"מ נמצא במקומות מוסדיים גדולים ולכן יהיה גדול ממרחב מוגן דירתי ויכלול גם שירותים, בין אם בנויים או כימיים לשהייה ממושכת בשעת חירום.

על־פי פיקוד העורף ממ"ד תקני הוא ממ"ד הבנוי כקוביה עם קירות מבטון מזוין, שיורדים עד ליסודות הבניין, עובדה המקנה לו עמידות וחוזק גדולים יותר בהשוואה לשאר חלקי המבנה. בהתאם לתקנות, שטחו הפנימי של הממ"ד (נטו – ללא קירות) נדרש לעמוד על 9 מ"ר לפחות, למעט אם ניתן אישור מפיקוד העורף לשטח קטן יותר, ולכל הפחות 5 מ"ר נטו. גובה הממ"ד לא יפחת מ-2.5 מטרים ולא יעלה על 2.8 מטרים (אלא אם ניתן לכך היתר מוועדת התכנון), ורוחבו לא יפחת מ-1.60 מטרים

אם חלון הפלדה אינו נסגר היטב, יש לנקות מאבק את כיס ומסילת החלון. אם נדרש תיקון, ניתן לפנות ליצרן, או לאחת מהחברות המייצרות בתו תקן פריטי מסגרות לממ"דים.

תתקדמו לבנייה חכמה יותר