fbpx

חוות אגירה - חלוציות

תרומת הפרויקט

במסגרת הפרויקט להקמת חוות אגירה סולארית, חברת מקום פיקחה וניהלה את כל התהליכים הדרושים לסיום הפרויקט בצורה מקצועית ומדויקת, עם דוחות יומיים לעדכון מזמיני העבודה וצ'ק־ליסטים מפורטים לכל תהליך הבניה.

שאלות נפוצות

שלבים העיקריים בבניית פרויקט סולארי כוללים תכנון המערכת, בדיקת תקינה ואישורים, קניית ציוד וחומרים, התקנה ובנייה, ולבסוף פיקוח ובקרת האיכות לאורך כל הקמתו.

יעילות המערכת נמדדת ביחס בין הכמות הזמינה של אנרגיה סולארית לכמות האנרגיה הנוצרת על ידי הפאנלים הסולאריים. ככל שהיחס גבוה יותר, היעילות של המערכת גבוהה יותר.

האתגרים כוללים מימון פרויקטים, קבלת אישורים ורשיונות מהרשויות המקומיות, חיבור לרשת החשמלית, והשגת תמיכה ציבורית ופוליטית לקידום התעשייה.

פרויקטים אלו משפיעים חיובית על הסביבה על ידי ייצור חשמלית ירוקה ופחות זיהום, צמצום בשימוש במקורות אנרגיה מזיקים כמו פחם ונפט, וכן פחות פליטת גזי חממה. בנוסף, פרויקטים אלו עוזרים להפחית את התלות של ישראל במקורות אנרגיה מהחוץ ולקדם תעשיית האנרגיה המתחדשת המקומית.

תפריט נגישות

תתקדמו לבנייה חכמה יותר